Haberler

Diofanto


Diofanto Antik Yunanistan'daki en büyük matematiksel faaliyet merkezi olan kentin adını almıştır. Hayatı hakkında çok az şey biliniyor, cehalet, hangi yüzyılda yaşadığını güvenli bir şekilde sabitlememizi bile engelliyor. Bir yüzyılın uzak tarihleri ​​250 yıldan önce veya sonra önerilmiştir. C. Türbesinde gizemli bir sorun şeklinde yazılmış ayetlerden 84 yıl yaşadığı anlaşılmaktadır. Olumlu olarak, böyle bir sorun, Diophantus'un ilgilendiği sorunların paradigması olarak kabul edilmemelidir çünkü birinci dereceden denklemlere çok az dikkat etmiştir.

İskenderiye her zaman çok kozmopolit bir merkezdi ve içinde meydana gelen matematik hepsi aynı değildi. Heron'un sonuçları Öklid veya Apollonius veya Arşimet'ten oldukça farklıydı ve Diophantus'un çalışmasında yine klasik Yunan geleneğinden ani bir kırılma var. Yunanlıların klasik zamanlarda aritmetiği iki dala ayırdığı bilinmektedir: aritmetiğin kendisi "doğal sayılar teorisi" olarak. Genellikle, Platonik ve Pisagor felsefesi ile yaygın olarak matematik ve lojistik ya da astronomi, mekanik vb. İçin pratik hesaplama kurallarını ortaya koyan lojistik veya pratik matematik olarak kabul edilenlerden daha fazla ortak noktası vardı.

Diophantus'un ana tezi biliniyor ve bu. Görünüşe göre, sadece kısmen bize ulaştı, "Aritmetik". Orijinal Yunan kitaplarından sadece altısı hayatta kaldı, toplam sayı (13) tahmin edildi. Yüksek derecede matematiksel beceri ve yaratıcılık ile karakterize edilen bir tezdi, bu yüzden "İskenderiye İlk Çağının" büyük klasikleriyle, yani Yunan matematiğinin "altın çağının" karşılaştırılabilir, ancak bununla hemen hemen hiçbir ilgileri yoktur. bunlarla ortak ya da gerçekten de herhangi bir geleneksel Yunan matematiği ile Esasen yeni bir dalı temsil eder ve farklı bir yöntem kullanır, bu nedenle Diophantus'un muhtemelen yaşadığı zaman, Yunan matematiğinin "gümüş çağı" olarak bilinen "ikinci çağ Alexandrina" olarak adlandırılır.

Diophantus, önceki Yunan matematikçileri gibi, aritmetik ve özellikle geometrinin bir uygulayıcısı olmaktan çok, cebirin öncüsü olarak düşünülmeli ve bir anlamda doğu halklarının matematiği ile daha yakından bağlantılı olmalıdır (Babylon, Hindistan, …) Yunanlılarınkiyle. Onun "Aritmetiği" birçok açıdan Babil cebirine benzemekle birlikte, Babil matematikçileri esas olarak "belirlenmiş" denklemlerin "yaklaşık" çözümleri ve her şeyden önce kanonik formların 2. ve 3. derecelerinin "belirsiz" denklemleri ile ilgilenirken, mevcut gösterimde, Ax ^ 2 + Bx + C = y ^ 2 ve Ax ^ 3 + Bx ^ 2 + Cx + D = y ^ 2 veya bu denklemlerin kümeleri (sistemleri). Tam da bu nedenle - Diophantus onuruna - bu "belirsiz analize" "diofantin analizi" veya "diofantik analiz" denir.

Cebirin tarihsel gelişiminde genellikle üç aşamanın kabul edilebileceği düşünülmektedir: her şeyin tamamen kelimelerle yazıldığı ilkel veya retorik, bazı kısaltmaların ve sözleşmelerin kabul edildiği bir ara veya senkoplu ve bir final veya yalnızca sembollerin kullanıldığı semboliktir. Diofanto'nun "Aritmetiği" ikinci aşamaya yerleştirilmelidir; Altı kitabında sayı güçleri, ilişkiler ve operasyonlar için kısaltmaların sistematik bir kullanımı vardır.

kaynak: İlköğretim Matematik Dergisi


Video: La edad de Diofanto. Problema con ecuaciones de primer grado. (Aralık 2021).