Detaylı olarak

Hesaplamalar İçin İpuçları (Bölüm 3)


İPUCU 12: Times tabloları 9

9 kez tabloları dekorasyonda zorluk çekiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

1) Daha önce çarpacağınız sayıyı düşünün 9.
2) 9'a ulaşması için ne kadar kaldığını görün.
3) Bulunan iki numaraya katılın.

Örneğin:

1) 9 x 2 => ikiden önceki sayı 1.
2) 1'e ulaşmak için 9 8.
3) Şimdi iki numaraya katılın: 18

dolayısıyla, 9 x 2 = 18.

Aynı şekilde diğer sayılar için 9x9'a ulaşana kadar yapılabilir:

1) 9 x 9 => dokuzdan önceki sayı 8.
2) 8'e ulaşmak 9 1
3) Şimdi iki numaraya katılın: 81

dolayısıyla, 9 x 9 = 81.

İPUCU 13: Herhangi bir sayıyı 5'e bölme

Sadece 2 ile çarpın ve virgül sola "sürükleyin".
Örn: 345/5 = 345 * 2 = 690. Virgülün sürüklenmesi 69.0 verir.
Örn: 1526/5 = 1526 * 2 = 3052. Virgülün sürüklenmesi bize 305.2 verir.

İPUCU 14: Bir sonraki kareyi nasıl bulabilirim?

Kareyi bulmak istediğiniz sayı ile önceki kareyi iki kez ekleyin, ardından bir azaltın.

Örn: 3 ise2 = 9, 4 ne kadar2?

Kural uygulandığında:
9 + 4 + 4 = 17

17 - 1 = 16

Yani 42 = 16

Başka bir örnek: 52 = ?

16 + 5 + 5 - 1 = 25

İPUCU 15: Ek: 2. taksitten 10'un uygun bir katına yuvarlama

İkinci taksit, bu sayının altındaki 10'un ilk katına yuvarlanır. Ardından, orijinal sayı ile yuvarlak sayı arasındaki fark eklenir.

Örnekler:

23 + 36 = 23 + 30 + 6 = 53 + 6 = 59

357 + 459 = 357 + 450 + 9 = 807 + 9 = 816

Not: Uygun olduğunda, 2. taksiti bu sayıdan daha büyük 10'un 1. katına yuvarlayın. Daha sonra, yuvarlatılmış sayı ile orijinal sayı arasındaki fark çıkarılır.

Örnek:

357 + 459 = 357 + 460 - 1 = 817 - 1 = 816

İPUCU 16: 0 ile biten sayılarla çarpma

Baştaki sıfırlar olmadan parçaları çarpın ve sondaki sıfırları ekleyin.

Örnekler:

23 x 10 = (23 x 1) 0 = 230

45x20 = (45x2) 0 = 900

15x300 = (15x3) 00 = 4500

30x90 = (3x9) 00 = 2700

İPUCU 17: Onlarca grubun toplamı

On onluk bir grubun toplamını bulmak için (0 sonundan başlayarak), birim sayısını 45 olarak değiştirin. Örneğin, 4260 sayısını düşünelim. Ondan başlayarak on onluk toplam:

4260+4261+4262+4263+4264+4265+4266+4267+4268+4269 = 42645

İpucu kullanmak daha kolay olurdu, sadece sıfırı kaldırın ve 45 ekleyin:

Çünkü üniteleri ayrı ayrı ekleseydik 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 olurdu. Tavsiye Öneri Rivonaldo Medeiros Dantas.

<