Nesne

7.0: Trigonometrik Kimlikler ve Denklemlere Giriş - Matematik


Matematik her yerdedir, hemen tanıyamayacağımız yerlerde bile. Şekil (PageIndex{1})'deki sinüzoidal grafik, bir telefonda, radyoda veya bilgisayarda çalan müziği modeller. Bu tür grafikler trigonometrik denklemler ve fonksiyonlar kullanılarak tanımlanır. Bu bölümde, çeşitli formüller ve trigonometrik özdeşlikler uygulayarak trigonometrik denklemlerin cebirsel olarak nasıl değiştirileceğini tartışacağız. Ayrıca, gerçek hayattaki fenomenleri modellemek için trigonometrik denklemlerin kullanıldığı bazı yolları da araştıracağız.

Şekil (PageIndex{1}): Sinüs dalgası modelleri bozukluğu. (kredi: Mikael Altemark, Flickr tarafından yapılan çalışmanın modifikasyonu).


Videoyu izle: Trigonometri - 20 Lineer ve Homojen Denklemler -SON- (Aralık 2021).