Haberler

Abraham Bar Hiyya


Abraham Bar Hiyya 1092'de doğdu ve 1167'de öldü. İspanya'da yaşayan bir Yahudi matematikçi ve astronomdu. Latince adı ile de biliniyordu: şehir valisi anlamına gelen Savarsoda. Cordoba Halifeliği'nin Arap prensiplerinden birinde eğitim gördü, ancak İbrahim'in orijinal İbranice eserlerini yazdığı Barcelona'daydı.

Matematiksel içerikli iki eseri bilinmektedir:
- Yesodey ha-Tevuna u-Migdal ha-Emuna adı verilen matematik, astronomi, optik ve müzik üzerine ilk İbranice ansiklopedi;
- 1116'dan Hibbur ha-Meshiha we-ha-Tishboret adı verilen pratik geometri çalışması. Bu çalışma 1145 yılında Plato de Tivoli tarafından Latince'ye çevrildi. Liber embadorum.

İkincisi, İspanyol ve Fransız Yahudilerinin alanların ölçülmesinde hesaplanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış olsa da, Öklid'in bazı tanımlarını, aksiyomlarını ve teoremlerini içerir. 2. derece denklemler de dahil olmak üzere cebirsel problemleri haklı çıkarmak için geometrik, İslam tarzı gerekçeler de vardır.


Video: Biografia de Abraham Bar Hiyya Quien es? (Aralık 2021).