Haberler

çevre


Çevre, aynı düzlemdeki sabit bir noktadan eşit uzaklıkta olan bir düzlemdeki tüm noktaların, çevrenin merkezi olarak adlandırılan kümesidir:

Çevresel Denklemler

Azalan denklem

varlık C(a, b) merkez ve P(x, y) çevrenin herhangi bir noktası, C P(dCP) bu çevrenin yarıçapıdır. o zaman:

dolayısıyla, (x - a)2 + (y - b)2 = r2 Çevrenin azaltılmış denklemidir ve çevrenin inşası için gerekli unsurların belirlenmesine izin verir: merkezin ve yarıçapın koordinatları.

Not: Dairenin merkezi başlangıç ​​noktasındaysa (C (0,0)), daire denklemi x2 + y2 = r2.

Genel denklem

İndirgenmiş denklemi geliştirerek, genel çevre denklemini elde ederiz:

Örnek olarak, merkez çevrenin genel denklemini belirleyelim. C(2,3) ve yarıçap r = 4'tür.

Azalan çevre denklemi:

(x - 2)2 + (y + 3)2 = 16

Binom karelerini geliştirirken:

Sonraki: Merkez ve Yarıçapın Belirlenmesi