Nesne

1.6E: Alıştırmalar - Matematik


Bölüm Alıştırması

Sözlü

Alıştırma 1.6.1

Mutlak değer denklemini nasıl çözersiniz?

Cevap:

Mutlak değer terimini, denklem (|A|=B) biçiminde olacak şekilde ayırın. Mutlak değer sembolü (A) içindeki ifadeyi, denklemin diğer tarafındaki (B) ifadesine eşit olarak ayarlayarak bir denklem oluşturun. (A)'yı denklemin diğer tarafındaki (−B) ifadesinin zıttı değerine eşitleyerek ikinci bir denklem oluşturun. Değişken için her bir denklemi çözün.

Alıştırma 1.6.2

Fonksiyonun grafiğini çizmeden bir mutlak değer fonksiyonunun iki x-kesişimi olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Egzersiz 1.6.3

Bir mutlak değer fonksiyonunu çözerken, izole edilmiş mutlak değer terimi negatif bir sayıya eşittir. Bu size mutlak değer fonksiyonunun grafiği hakkında ne söylüyor?

Cevap:

Mutlak değer fonksiyonunun grafiği x eksenini geçmez, bu nedenle grafik x ekseninin ya tamamen üstünde ya da tamamen altındadır.

Egzersiz 1.6.4

Fonksiyon değerlerinin negatif olduğu x değerlerini belirlemek için bir mutlak değer fonksiyonunun grafiğini nasıl kullanabilirsiniz?

Egzersiz 1.6.5

Mutlak değer eşitsizliğini cebirsel olarak nasıl çözersiniz?

Cevap:

İlk önce denklemin çözümünü/çözümlerini bularak sınır noktalarını belirleyin. Olası çözüm aralıklarını oluşturmak için sınır noktalarını kullanın. Hangi değerlerin eşitsizliği sağladığını belirlemek için her aralıkta bir test değeri seçin.

Cebirsel

Egzersiz 1.6.6

8 sayısından 4 uzaklıkta olan tüm sayıları (x) tanımlayın. Bunu mutlak değer gösterimini kullanarak ifade edin.

Egzersiz 1.6.7

−4 sayısından (dfrac{1}{2}) uzaklıkta olan tüm (x) sayılarını tanımlayın. Bunu mutlak değer gösterimini kullanarak ifade edin.

Cevap:

(|x+4|= frac{1}{2})

Egzersiz 1.6.8

(x) noktasının 10'a uzaklığının en az 15 birim olduğu durumu tanımlayın. Bunu mutlak değer gösterimini kullanarak ifade edin.

Egzersiz 1.6.9

Tüm fonksiyon değerlerini (f(x)) öyle ki (f(x)) ile 8 değerine olan uzaklık 0,03 birimden az olacak şekilde bulun. Bunu mutlak değer gösterimini kullanarak ifade edin.

Cevap:

(|f(x)-8|<0.03)

Aşağıdaki alıştırmalar için aşağıdaki denklemleri çözün ve cevabı küme notasyonu kullanarak ifade edin.

Alıştırma 1.6.10

(|x+3|=9)

Alıştırma 1.6.11

(|6−x|=5)

Cevap:

({1,11})

Alıştırma 1.6.12

(|5x−2|=11)

Alıştırma 1.6.13

(|4x−2|=11)

Cevap:

({frac{9}{4}, frac{13}{4}})

Alıştırma 1.6.14

(2|4−x|=7)

Alıştırma 1.6.15

(3|5−x|=5)

Cevap:

({frac{10}{3},frac{20}{3}})

Alıştırma 1.6.16

(3|x+1|−4=5)

Alıştırma 1.6.17

(5|x−4|−7=2)

Cevap:

({frac{11}{5}, frac{29}{5}})

Alıştırma 1.6.18

(0=−|x−3|+2)

Alıştırma 1.6.19

(2|x−3|+1=2)

Cevap:

({frac{5}{2}, frac{7}{2}})

Egzersiz 1.6.20

(|3x−2|=7)

Alıştırma 1.6.21

(|3x−2|=−7)

Cevap:

Çözüm yok

Alıştırma 1.6.22

(|frac{1}{2}x−5|=11)

Alıştırma 1.6.23

(| frac{1}{3}x+5|=14)

Cevap:

({−57,27})

Alıştırma 1.6.24

(−|frac{1}{3}x+5|+14=0)

Aşağıdaki alıştırmalar için, her fonksiyonun grafiklerinin x ve y kesme noktalarını bulun.

Egzersiz 1.6.25

(f(x)=2|x+1|−10)

Cevap:

((0,−8)); ((−6,0)), ((4,0))

Alıştırma 1.6.26

(f(x)=4|x−3|+4)

Alıştırma 1.6.27

(f(x)=−3|x−2|−1)

Cevap:

((0,−7)); x-kesme noktası yok

Alıştırma 1.6.28

(f(x)=−2|x+1|+6)

Aşağıdaki alıştırmalar için her bir eşitsizliği çözün ve çözümü aralık gösteriminde yazın.

Alıştırma 1.6.29

(| x−2 |>10)

Cevap:

((−infty,−8)cup(12,infty))

Egzersiz 1.6.30

(2|v−7|−4geq42)

Alıştırma 1.6.31

(|3x−4|geq8)

Cevap:

(−dfrac{4}{3}{leq}xleq4)

Alıştırma 1.6.32

(|x−4|geq8)

Alıştırma 1.6.33

(|3x−5|geq-13)

Cevap:

((−infty,− frac{8}{3}]cupsol[6,inftysağ))

Alıştırma 1.6.34

(|3x−5|geq−13)

Egzersiz 1.6.35

(|frac{3}{4}x−5|geq7)

Cevap:

((-infty,-frac{8}{3}]cupsol[16,inftysağ))

Alıştırma 1.6.36

(|frac{3}{4}x−5|+1leq16)

grafiksel

Aşağıdaki alıştırmalar için mutlak değer fonksiyonunun grafiğini çizin. Her grafik için en az beş noktayı elle çizin.

Alıştırma 1.6.37

(y=|x−1|)

Cevap:

Egzersiz 1.6.38

(y=|x+1|)

Alıştırma 1.6.39

(y=|x|+1)

Cevap:

Aşağıdaki alıştırmalar için verilen fonksiyonların grafiğini elle çizin.

Egzersiz 1.6.40

(y=|x|−2)

Alıştırma 1.6.41

(y=−|x|)

Cevap:

Alıştırma 1.6.42

(y=−|x|−2)

Alıştırma 1.6.43

(y=−|x−3|−2)

Cevap:

Alıştırma 1.6.44

(f(x)=−|x−1|−2)

Alıştırma 1.6.45

(f(x)=−|x+3|+4)

Cevap:

Alıştırma 1.6.46

(f(x)=2|x+3|+1)

Alıştırma 1.6.47

(f(x)=3|x−2|+3)

Cevap:

Alıştırma 1.6.48

(f(x)=|2x−4|−3)

Alıştırma 1.6.49

(f(x)=|3x+9|+2)

Cevap:

Egzersiz 1.6.50

(f(x)=−|x−1|−3)

Alıştırma 1.6.51

(f(x)=−|x+4|−3)

Cevap:

Egzersiz 1.6.52

(f(x)=frac{1}{2}|x+4|−3)

Teknoloji

Egzersiz 1.6.53

Görüntüleme penceresinde ([0,4]) (f(x)=10|x−2|) grafiğini çizmek için bir grafik yardımcı programı kullanın. Karşılık gelen aralığı tanımlayın. Grafiği göster.

Cevap:

aralık: ([0,20])

Egzersiz 1.6.54

Görüntüleme penceresinde ([−5,5]) (f(x)=−100|x|+100) grafiğini çizmek için bir grafik yardımcı programı kullanın. Grafiği göster.

Aşağıdaki alıştırmalar için, bir grafik aracı kullanarak her bir fonksiyonun grafiğini çizin. Görüntüleme penceresini belirtin.

Egzersiz 1.6.55

(f(x)=−0,1|0,1(0,2−x)|+0,3)

Cevap:

x-kesişimleri:

Egzersiz 1.6.56

(f(x)=4 imes10^{9}|x−(5 imes 10^9)|+2 imes10^9)

Uzantılar

Aşağıdaki alıştırmalar için eşitsizliği çözün.

Egzersiz 1.6.57

(|−2x− frac{2}{3}(x+1)|+3>−1)

Cevap:

((-infty,infty))

Egzersiz 1.6.58

Mümkünse, (a)'nın tüm değerlerini, öyle ki (f(x)=2|x+1|+a) için x kesme noktası olmayacak şekilde bulun.

Egzersiz 1.6.59

Mümkünse, (f(x)=2|x+1|+a) için y kesme noktası olmayacak şekilde (a)'nın tüm değerlerini bulun.

Cevap:

Fonksiyonun bir y-kesişimine sahip olmasını engelleyecek bir çözüm yoktur. Mutlak değer işlevi, (x=0) olduğunda her zaman y-kesişimini keser.

Gerçek Dünya Uygulamaları

Egzersiz 1.6.60

A ve B şehirleri aynı doğu-batı doğrultusundadır. A şehrinin orijinde olduğunu varsayalım. A şehrinden B şehrine olan uzaklık en az 100 mil ise ve (x), B şehrinden A şehrine olan mesafeyi temsil ediyorsa, bunu mutlak değer gösterimini kullanarak ifade edin.

Egzersiz 1.6.61

Kongre'ye olumlu not verenlerin gerçek oranı (p) %8'dir ve hata payı %1,5'tir. Bu ifadeyi bir mutlak değer denklemi kullanarak açıklayın.

Cevap:

(|p-0,08|leq0.015)

Egzersiz 1.6.62

82 sayısının 18 puanı içinde puan alan öğrenciler belirli bir testi geçeceklerdir. Bu ifadeyi mutlak değer gösterimini kullanarak yazın ve puan için (x) değişkenini kullanın.

Alıştırma 1.6.63

Bir makinist, 5.0 inçlik doğru çapın 0,01 inç dahilindeki bir yatak üretmelidir. Rulmanın çapı olarak (x) kullanarak, bu ifadeyi mutlak değer gösterimini kullanarak yazın.

Cevap:

(|x−5.0|leq0.01)

Alıştırma 1.6.64

Bir bilyalı rulman için tolerans 0,01'dir. Rulmanın gerçek çapı 2,0 inç olacaksa ve çapın ölçülen değeri (x) inç ise, toleransı mutlak değer gösterimini kullanarak ifade edin.


IXL, öğretmenlere eğitimi kişiselleştirmek için ihtiyaç duydukları her şeyi verir

UlusalMüfredat

Matematik ve İngilizce dil sanatlarını kapsayan 5500'den fazla beceriyle neredeyse her dersi destekleyecek içerik bulun.

SınırsızÖğrenme

Öğrencilerinizin ne bildiğini ve gelişmelerine yardımcı olmak için tam olarak ne yapacaklarını belirleyin.

Ödüller

Her öğrencinin bilgi boşluklarını doldurmasına ve bulunduğu yerden büyümesine yardımcı olan beceri önerilerini görün.

Eyleme geçirilebilirAnalitik

Her gün etkili öğretim kararları vermenize yardımcı olan gerçek zamanlı bilgiler edinin.

IXL'in öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkisini görün!

Kanıtlanmışetkili

Araştırmalar, IXL'in gerçek sonuçlar ürettiğini defalarca göstermiştir.

Güvenenleren iyi öğretmenler

Elite 100, öğrencilerinin büyümesine yardımcı olmak için neden IXL'ye döndüklerini paylaşıyor.

Haber değeriöğrenme

IXL haberlerde var! Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında en son haberleri alın.


Üç Moment Denklemi

Üç-moment denklemi bize bir kirişteki herhangi üç nokta arasındaki momentler ile onların göreli dikey mesafeleri veya sapmaları arasındaki ilişkiyi verir. Bu yöntem, sürekli bir ışındaki reaksiyonların bulunmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yüklenen kiriş üzerinde gösterildiği gibi üç nokta düşünün.

Benzer üçgenler arasındaki orantılardan:
$dfrac> = dfrac - h_3>$

$t_ <3/2>= dfrac<1>sol[ A_2ar_2 + (frac<1><2>M_2L_2)(frac<2><3>L_2) + (frac<1><2>M_3L_2)(frac<1><3>L_2) sağ] $

her iki tarafı da 6 ile çarp
$dfrac<1>left(dfrac<6A_1ar_1> + M_1L_1 + 2M_2L_1 sağ) + dfrac<1>left( dfrac<6A_2ar_2> + 2M_2L_2 + M_3L_2 sağ)$
$= 6sol( dfrac + dfrak sağ)$

Benzer terimleri birleştirin ve yeniden düzenleyin

E sabit ise bu denklem,

E ve I sabit ise,

Sürekli kirişe üç-moment denkleminin uygulanması için, 1, 2 ve 3 noktaları genellikle sarsıcı desteklerdir, dolayısıyla h1 ve h3 sıfır. E ve I sabitleri ile denklem

Üç-moment denklemi için faktörler
Aşağıdaki tablo $6Aar/L$ ve $6Aar değerlerini listeler/L$ farklı yükleme türleri için.


Fiches d'Exercices de Maths le Plus Populaires cette Semaine

Les enseignants en éducation spécialisée, les éducateurs pour yetişkinler, les tuteurs et les services de tutorat, les collèges et universités, les professeurs de matématiques du sekonder et les étudiants eux-mêmes utilisent utilsèreres utilisent. Les enseignants en éducation spécialisée apprécient partulièrement le fait que nous decomposons les compétences en matematik ve fournissons des options en gros caractères. Les apprenants adultes apprécient le format simple ve épuré par nos feuilles de travail önerisi.

Les tuteurs et les entreprises de tutorat utilsent nos feuilles de calccul dökün reduire leurs coûts ve se concentrer sur l'apprentissage des élèves. Les enseignants du Secondaire, des collèges ve des universités ont souvent besoin de ressources de rattrapage, les étudiants qui poursuivent des études supérieures, et nombre d'entre eux choisissent Mathslibres.

Matematikteki en pratik yeterlilikler, matematikteki en önemli becerilerdir. Parce que nous des corrigés, les étudiants sont kabiliyetleri de s'auto-evaluer ve d'utilisers les yorumcular immédiats dörtnis par un corrigé dökme analizörü ve düzeltici les erreurs dans leur travail.

Nous travaillons, nous assurer que notre site dökün Web fonctionne bien ve nous avons les meilleures feuilles de calccul matematiği. En règle générale, si vous utilisez une connexion haut débit, vous verrez notre contenu en moins d'une seconde.


Para matematik

Para günlük olarak kullanılır, bu nedenle çocukların parayı sorumlu bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilmeleri çok önemlidir. Bu nedenle Öğrenme Kitaplığı, öğretmenlere, ebeveynlere ve öğretmenlere okul öncesi ve üzeri çocuklar için bol miktarda para matematik kaynağı sağlar.

Yüzlerce yazdırılabilir çalışma sayfası, temel para terimleriyle ilgili derslerden kelime zorluklarına kadar çeşitlilik gösterir. Bazı ödevler, öğrencilerin pratik para kelime problemlerini öğrenmeleri için kafelerde veya bir spor mağazasında "alışveriş" yapmalarını sağlar. Genç öğrenciler nasıl para sayılacağını ve sentlerin nasıl dolara çevrildiğini öğrenirler. Çeşitli boyama çalışma sayfaları, küçük öğrencileri paranın nasıl göründüğüne alıştırır.

Etkileşimli dersler için, kaynak kitaplığında, çocukların parayı sıralayabilecekleri veya pennilerle ondalık bölmeyi öğrenebilecekleri birden fazla çevrimiçi oyun bulunur. Pratik yapmak için gerçek para kullanan çeşitli uygulamalı aktiviteler ve oyunlar vardır. Çocuklar bir yarış oyunuyla önce bir dolara kadar saymak için rekabet edebilir veya kendi inşaat kağıt kumbaralarını yapabilirler.

Profesyonel eğitimciler tarafından oluşturulmuş birçok adım adım kılavuz vardır. Para Matematik, Bana Parayı Göster ve Topla gibi popüler dersler! Para Sayma, öğretimi akıcı ama eğlenceli hale getirir. Öğrencilere para konusunda uzman olmayı öğretmek için Öğrenme Kitaplığı'ndan çok sayıda diğer rehberli dersler, etkileşimli kitaplar ve daha fazlasına kolayca erişilebilir.


1.6E: Alıştırmalar - Matematik

Kuralı aşağıdaki şekilde hatırlayın. Daima "alt" işleviyle başlayın ve "alt" işlevinin karesi ile bitirin. Çıkarmanın toplamanın yerini alması dışında bölüm kuralının payının normal çarpım kuralıyla aynı olduğuna dikkat edin. Aşağıdaki problemler listesinde, problemlerin çoğu ortalamadır ve birkaçı biraz zorlayıcıdır.

1. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

2. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

3. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

4. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

5. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

6. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

7. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

Aşağıdaki sorunlardan bazıları zincir kuralının kullanılmasını gerektirir.

8. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

9. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

10. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

11. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

12. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

13. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

14. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

15. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

16. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

17. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

18. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

19. sorunun ayrıntılı çözümünü görmek için BURAYA tıklayın.

Çeşitli hesap problemlerinin orijinal listesine dönmek için BURAYA tıklayın.

Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Lütfen herhangi bir yazışmayı Duane Kouba'ya aşağıdaki adrese tıklayarak e-posta ile gönderin:


Büyük bir laboratuvar, toprak numunelerinin pH'ını belirlemek için kullanılan dört tip cihaza sahiptir. Laboratuvar, bu cihazlar tarafından verilen ortalama okumalarda farklılıklar olup olmadığını belirlemek ister. Laboratuar, çalışmada pH'sı bilinen 24 toprak numunesi kullanır ve numunelerden altı tanesini her cihaza rastgele atar. Toprak numuneleri test edilir ve kaydedilen yanıt, cihazın pH okuması ile toprağın bilinen pH değeri arasındaki farktır.

Sezgilerinize dayanarak, dört cihaz için pH okumalarındaki ortalama farklar arasında herhangi bir fark olduğunu gösteren kanıt var mı?

Bölüm (1)'deki sonucunuzu onaylamak veya reddetmek için bir varyans analizi yapın. (alpha = 0.05) kullanın.

Bölüm (2)'deki F testinin p-değerini hesaplayın.

(2) ve (3) numaralı kısımlardaki analizinizin geçerli olması için hangi koşulların sağlanması gerekir?


Ürün Kuralı

ve bu oldukça basit durumda, bir ürünün türevinin OLUMSUZLUK türevlerinin ürünüdür. Bu saf tahmin doğru olmasa da, bir ürünün türevinin ne olması gerektiğini hala anlayabiliriz. Unutmayın: Sezgi başarısız olduğunda, tanımı uygulayın. Dikkate almak

Şimdi, u ( x + h ) v ( x ) - u ( x + h ) v ( x ) biçiminde sıfır ekleme hilesini paya uyguluyoruz ve bazı küçük cebir gerçekleştirdikten sonra,

çünkü u ( x ) x'de türevlenebilir ve dolayısıyla süreklidir.

Türev alma için çarpım kuralını hatırlamanın iyi bir yolu ``ilk çarpı ikincinin türevi artı ikinci çarpı birincinin türevi'' şeklindedir. bunu kendine de tekrar edeceksin.

Yukarıdaki türetmeyi hatırlamanın bir başka yolu, u ( x ) v ( x ) ürününü, genişliği u ( x ) ve yüksekliği v ( x ) olan bir dikdörtgenin alanı olarak düşünmektir. Alandaki değişim d ( uv )'dir ve aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

x değiştikçe, alan kırmızı dikdörtgenin alanından, u ( x ) v ( x ), en büyük dikdörtgenin alanına, okunan yeşil, mavi ve sarı dikdörtgenlerin toplamına değişir. Alandaki değişim yeşil, mavi ve sarı dikdörtgenlerin alanlarının toplamıdır,

dx küçük limitinde sarı dikdörtgenin alanı ihmal edilir. cebirsel olarak,

Sarı dikdörtgeni "ihmal etmek", yukarıdaki u ( x ) sürekliliğini çağırmaya eşdeğerdir. Bu argüman kesin bir kanıt oluşturamaz, çünkü diferansiyelleri cebirsel olarak kullanır, bu, çarpım kuralının neden olduğu forma sahip olduğunun geometrik bir göstergesidir.


Dersler ve Çalışma Sayfaları

GİYİM MAĞAZASI KELİME SORUNLARI

Bu rastgele çalışma sayfasıyla, öğrencilerinizin para harcamayla ilgili basit soruları yanıtlamalarını sağlayın.

FIRIN KELİME SORUNLARI

Bu rastgele çalışma sayfasıyla, öğrencilerinizin para harcamayla ilgili basit soruları yanıtlamalarını sağlayın.

PARANIN DEĞERİ

Kırık Kumbara Örneği. Öğrenciler çeyrek, kuruş, nikel ve kuruş değerlerini dolar cinsinden listeler. Daha sonra bir dizi paranın toplam parasal değerini bulurlar ve bir satın almada alınan değişikliği hesaplarlar. Ders planı, öğrenci dersi ve yazdırılabilir çalışma sayfası içerir.

OKULA DÖNÜŞ

Okula dönüş temasıyla para becerilerinizi geliştirin.

ÇİLLER İÇİN TASARRUF

Para harcamak, tasarruf etmek ve akıllıca kullanmak hakkında bir hikaye. Okuduğunu anlama çalışma sayfası içerir.

GIDA ALIŞVERİŞİ DERSLERİNDE PARA HARCAMA

İNDİRİM AL

Temel matematik becerilerini pekiştirirken öğrencilerinize indirim kavramını öğretin. İyi bir tüketici olmayı öğrenin.

ALIŞVERİŞ LİSTESİ

Bu yazdırılabilir çalışma sayfası dersiyle bir yiyecek alışveriş listesi kullanma alıştırması yapın.

MANTAR ALIŞVERİŞ DERS PLANI İÇİN MATEMATİK

Ürüne odaklanarak bakkal alışverişi matematiği dersi vermek. Bakkal maliyetlerini öğrenciler belirler. Ders ve çalışma sayfalarını içerir.

İHTİYAÇLAR VEYA İSTEKLER

Bütçeleme veya başka bir şekilde, her iyi tüketicinin ihtiyaçlar ve istekler arasındaki farkı anlaması gerekir.

KESİRLER VE PARA

Bir çikolata şekerinde kaç parça var? Öğrenciler pay ve payda dahil kesirleri tanımlar ve kesirleri çarpmayı öğrenir. Ders planı, öğrenci dersi ve yazdırılabilir çalışma sayfası içerir.

Bir dolar kaç çeyrek? Öğrenciler karşılıklılık, kesirleri çözmek için dönüştürme ve kesirleri bölme hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler kesirleri, ondalık sayıları ve yüzdeleri dönüştürmeyi öğrenirler.

BAKKAL FİŞİ

Toplama ve yüzdeler gibi temel tüketici matematik becerilerini güçlendirirken makbuz toplamlarını ve vergileri hesaplama alıştırması yapın.

RESTORAN MENÜSÜNÜ OKUMA

Basit bir restoran menüsündeki öğeleri okuma ve para harcama sorularını yanıtlama alıştırması yapın.

RESTORAN KONTROLÜ

Restoran çek ücreti toplamlarını ve vergilerini hesaplama alıştırması yapın.

Bahşiş Dersi

Bir restoranda bahşiş hesaplama alıştırması yapın. Garsona veya garsona bahşiş vermek.

BAKKALINIZI TAHMİN EDEREK

Öğrenciler, yiyecek alışverişi yaparken matematik becerilerini tahminde uygularlar.

KUPONLARLA MARKA ALIŞVERİŞİ

Öğrenciler kuponları kullanır ve market alışverişi ile ilgili soruları kuponlarla yanıtlar. Kupon kullanma ve indirimleri anlama konusunda bir giriş dersi. Temel tüketici para matematiği.

KARŞILAŞTIRMA ALIŞVERİŞ KELİME SORUNLARI

Bu ders ve kelime problemi çalışma sayfası ile tüketici karşılaştırmalı alışveriş ve fiyatları karşılaştırma hakkında bilgi edinin. Farklı ürünleri karşılaştırın.

BESLENME DERSİ

Bakkalda para harcarken, günlük beslenme ihtiyaçlarının karşılanması akılda tutulmalıdır. Bu ders ile öğrenciler beslenme anlayışlarını uygularlar.

TARİFLERLE PİŞİRME

Tariflerle yemek pişirme ve porsiyonların nasıl dönüştürüleceğini öğrenme üzerine bir ders.

ÖLÇÜM: SIVI KAPASİTESİ -- ELMA SUYU ALIM

Öğrenciler, sıvı ons, bardak, pint, quart ve galon dahil olmak üzere sıvı kapasitesi ölçüm ve dönüştürme birimleri hakkında bilgi edinir.

GIDA PİRAMİTİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Öğrenciler bu okuduğunu anlama dersi ile besin piramidi, sağlık ve beslenmedeki değişiklikleri öğrenirler.

SATIŞ FATURASI OFİS MALZEMELERİ ÇALIŞMASI

Satış faturası kullanma alıştırması için çalışma sayfası.

BOŞ PARA SİPARİŞ FORMU

Para dersiniz için örnek bir havale formu veya para havalesi doldurma alıştırması.

HANGİSİ MALİYETİ DAHA FAZLA?

FATURALARI ÖDEMEK

Öğrenciler fatura ödeme, çek yazma ve banka çek kayıtlarını güncelleme alıştırması yaparlar. Aylık faturalar ve satın almalar için tüketici ödemeleri yapmak da dahil olmak üzere gerçek hayattaki para becerilerini öğrenin.

SATIŞ VERGİSİ - VERGİ ÖDEME

Satış vergisi de dahil olmak üzere vergi ödemeyle ilgili dersler ve çalışma sayfaları. Toplam maliyeti bulmak için yüzdeleri kullanarak satış vergisini hesaplayın.

ARAÇ KREDİSİ ALMA GİRİŞ

Bu kredi çalışma sayfası ile araç ilanlarını okuyun ve araç kredisi almayla ilgili soruları yanıtlayın. Peşinat ödemeleri, finans ücretleri.

PARA HAKKINDA HARCAMA KARARLARI ALMAK

Bu derste öğrenciler, KARAR VERME sürecini kullanarak harcama seçimleri konusunda bilinçli bir şekilde düşünmenin yollarını öğrenecekler. Bu modeli, büyük bir harcama satın alma kararı vermelerine yardımcı olması için kullanacaklardır.

BİR DAİRE KİRALAMAK

Daire ilanlarını okuyun ve kiralık daire seçimi ile ilgili soruları cevaplayın. Odak, kira karşılaştırmasıdır.

HAYIR, BAĞIŞ VE PARA PAYLAŞIMI

Hayır işleri, bağış yapma, paylaşma ve para verme üzerine dersler.

KREDİ KARTLARI

Kredi kartları, kredi ve faiz ödeme. Kredi kartı tüketici matematik becerileri.

BÜTÇE PARA

Bütçeleme para temalı Çalışma Sayfaları ve Dersler. Harcama derslerine yardımcı olmak için para sorunlarını bütçeleme hakkında bilgi edinin.

EK DERSLER

Kumar — Riskli İş
Öğrenciler kumarın maliyet ve yararlarını öğrenirler.

Harcama Planları
Öğrenciler harcama planları yapmayı ve tasarrufun önemini öğrenirler.

Ödenekler ve Harcama Planları
Öğrenciler, ödeneklere bir giriş öğrenirler.

Karşılaştırmalı Alışveriş – İhtiyaçlar ve İstekler
Bu ders öğrencilere karşılaştırmalı alışverişin temellerini tanıtır.

Ek Harcama Para Dersleri
Ek harcama para ile ilgili dersler.

HARCAMA PARA VE TÜKETİCİ MATEMATİK FİKİRLERİNİ ÖĞRETMEK

Öğrenciler yemek hazırlar ve para biriktirmeyi öğrenirler.

Para değerleri ve alışveriş üzerine bir öğretim ders planı fikri.

EK HARCAMA PARA, ALIŞVERİŞ VE TÜKETİCİ MATEMATİK KAYNAKLARI

Alışveriş Listelerini Kullanarak Problem Çözme - Öğrenciler problem çözme becerilerini kullanırlar ve satın alırken bütçelerini aşmamaya çalışırlar ve kendi alışveriş listelerini oluştururlar.

Aile Profili için Bakkal Alışverişi - Öğrenciler, bir ailenin diyet kısıtlamalarına göre menüler ve alışveriş listeleri oluşturur.

TÜKETİCİ HARCAMA VE PARA TASARRUFU BİLGİ VE TAVSİYE

Harcama İpuçları ve Para Tasarrufu Bilgileri
Para biriktirmenin ve parayı akıllıca harcamanın temelleri hakkında bilgi edinin. Para tasarrufu bilgilerini, ipuçlarını ve tavsiyeleri içerir.

Kişisel finans, kariyer ve sağlık hakkında bilgiler.

ÖNERİLERİNİZ VEYA YARDIM İHTİYACINIZ VAR MI?

Bu para harcama dersi sayfasına bir iyileştirme öneriniz mi var yoksa yeni bir ders için bir fikriniz mi var? O zaman bize bir öneri bırakın.

Para becerileri, kişisel finans, para yönetimi, iş, kariyer ve yaşam becerilerini öğretmek ve öğrenmek lütfen Money Instructor ana sayfasına gidin.


Matematik Oyunları

Matematik oyunları, öğrencilerin belirli matematik becerileriyle pratik yapmaları ve akıcılık kazanmaları için eğlenceli ve ilgi çekici bir yoldur. Bununla birlikte, iyi tasarlanmış oyunlar, öğrencilerin akıl yürütme, problem çözme ve stratejik düşünmeyi geliştirmeleri için fırsatlar da sağlar.

Aşağıdaki bağlantıları incelemeden önce, Dan Finkel'in bir matematik oyununu eğlenceli ve oynamaya değer kılan aşağıdaki üç kriteri detaylandırdığı bu 3 dakikalık videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim:

  1. Öğrenci seçimi
  2. Matematik oyunun motorudur
  3. Öğrenmesi kolay ve oynaması hızlı – sınıf kullanımı için mükemmel

Soruşturma Oyun Merkezi

Game Center, oyunlardan birçoğunun çevrimiçi sürümlerini içerir. Soruşturmalar 3 Müfredat. Oyun merkezine İngilizce ve İspanyolca olarak erişilebilir.

Aşk Oyunu Koleksiyonu İçin Matematik

Math For Love, bildikleri en iyi matematik oyunlarından oluşan bir koleksiyonun küratörlüğünü yaptı. Oyunlar sınıf düzeyine ve konuya göre filtrelenebilir.

Richmond Okul Bölgesi Matematik Oyunları

Bu oyun koleksiyonu, Janice Novakowski tarafından küratörlüğünü yaptı. Her oyun için, oyunun nasıl oynanacağını gösteren bir video ile birlikte indirilebilir bir kaynak belgesi vardır.

Klasik Çemberler ve Yıldızlar oyununun sitesinden örnek bir video:

Genç Beyinler İçin Oyunlar

Games for Young Minds, matematik eğitimcisi Kent Haines'in çocuklarla oynamak için matematik oyunlarına ilişkin tavsiyelerini paylaştığı yerdir. Haftalık bültenine kaydolabilir veya arşivleri inceleyebilirsiniz. Masa oyunları ve ücretsiz oyunlar için bölümler var.


Videoyu izle: Basit Harmonik Hareket 3- Soru Çözümü- 12. Sınıf (Aralık 2021).