Bilgi

Arthur Cayley


Arthur Cayley16 Ağustos 1821'de doğdu ve 26 Ocak 1895'te öldü. Saf matematiğin ilerlemesine büyük katkıda bulunan bir İngiliz matematikçiydi. Cambridge Trinity Koleji'nden (1842) mezun olduktan sonra yasaya girdi ve (1849) London Bar'a kabul edildi. Cayley, cebirsel değişmezlik teorisini geliştirdi ve boyutsal olmayan geometri gelişimi, SÜREKLİ UZAY-ZAMAN MİKTARI için fizikte uygulandı.

Cayley'in cebirsel matrisler üzerindeki çalışması, 1925'te Werner Heisenberg tarafından geliştirilen Kuantum Mekaniği için bir temel oluşturdu. Cayley ayrıca EUCLIDIAN GEOMETRY ve EUCLIDIAN GEOMETRY'nin özel geometri türleri olduğunu öne sürdü.

Projektif Geometri'yi (figürlerin değişmez özelliklerine bağlı olan) ve Metrik Geometri'yi (açı boyutlarına ve çizgi boyutlarına bağlı olarak) birleştirdi. Cayley'in matematik belgeleri Cambridge'de (1889-98) yayınlandı.

Bell, E.T., Matematik Adamları (1937; repr. 1986); Prasad, Ganesh, Ondokuzuncu Yüzyılın Bazı Büyük Matematikçileri, cilt. 2 (1934) 'e bakınız.


Video: Arthur Cayley (Aralık 2021).