Yakında

Sonsuz bir PG'nin terimlerinin toplamı


Sınırsız bir PG (sonsuz terimler) ve azalmayı düşünün. Bu koşullar altında, sınırdan = 0. Önceki formülde yer değiştirme, şunları bulacağız:

Örneğin, denklemi çözün:

x + x / 2 + x / 4 + x / 8 + x / 16 +… = 100

İlk üye bir birinci terim PG x ve oran 1/2'dir. Yani, formülde ikame gelir:

Bu denklemden cevap x = 50 olarak buluyoruz.

Sonraki içerik: Trigonometri