Yorumlar

Vektör nedir?


Segment odaklı bir vektör AB tüm dişli segmentlerinin setidir AB.

İle belirtirsek bu set, sembolik olarak şunu yazabiliriz:

= {XY/XY ~ AB}

nerede XY , kümenin herhangi bir bölümüdür.

Tarafından belirlenen vektör AB ile gösterilir veya B - A veya .

Aynı vektör adı verilen yönlendirilmiş segmentlerin sonsuzluğu ile belirlenir temsilcileri ve bu vektörler birbirleriyle uyumludur. Böylece, bir segment vektör olan bir seti belirler ve bu temsilcilerden herhangi biri aynı vektörü belirler.

Soyutlama kapasitemizi biraz daha kullanarak, ortak kökenli sonsuz sınırlandırılmış tüm bölümleri düşünürsek, temsilciler aracılığıyla uzay vektörlerinin bütünlüğünü karakterize ederiz. Şimdi bu segmentlerin her biri tek bir vektörün temsilcisidir. Sonuç olarak, tüm vektörler hayal ettiğimiz sette temsil edilir.

Bir vektörün özellikleri temsilcilerinden herhangi biri ile aynıdır, yani: modül, yön ve anlamı vektörün örnekleri, temsilcilerinden herhangi birinin modülü, yönü ve yönüdür.

Modülü ile gösterilir || .

Sonraki: Bazı Vektör Türleri